Chevrolet colorado trả góp. Cần trả trước tối thiểu bao nhiêu?

Chevrolet colorado trả góp. Cần trả trước tối thiểu bao nhiêu? Một câu hỏi được đặt ra cho rất nhiều khách hàng khi quan tâm đến xe Chevrolet Colorado trả góp. Chevrolet Newway xin đưa ra một vài phương án cùng lãi suất để khách hàng nghiên cứu.

XEM THÊM CHI TIẾT SẢN PHẨM CHEVROLET COLORADO

2. Vay tối đa với 90% giá trị xe

Đây là phương án vay xe Chevrolet Colorado trả góp cao nhất mà khách hàng có thể vay được. Ở phương án này các ngân hàng cho khách hàng mua xe Chevrolet Colorado trả góp là ngân hàng thương mại cổ phần. Với mức vay này có thể tính ra như sau:

Giá xe Chevrolet Colorado bản 2.5L MT 4×2 là 624 triệu đồng với mức khuyến mãi hiện tại là 594 triệu đồng. Chi phí đăng ký xe Chevrolet Colorado khoảng 25 triệu đồng, như vậy tổng Giá xe Chevrolet Colorado là 619 triệu đồng đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Khách hàng được vay xe Chevrolet Colorado trong khoảng 7 năm tương ứng là 84 tháng. Có thể tính ra như sau:

Sản phẩm Colorado Bảng tính trả góp
Thời gian vay: 84 tháng
Giá xe 100%               594,000,000 VND
Lãi suất ưu đãi 7.99% p.a.
Trả trước 10%                 59,400,000 VND
Số tiền vay                 534,600,000 VND
10.50%
A B  C=A+B D
Gốc Lãi số tiền trả
hàng tháng
Dư nợ còn lại
0            534,600,000
1                6,364,286                3,559,545                9,923,831            528,235,714
2                6,364,286                3,517,169                9,881,455            521,871,429
3                6,364,286                3,474,794                9,839,080            515,507,143
4                6,364,286                3,432,418                9,796,704            509,142,857
5                6,364,286                3,390,043                9,754,329            502,778,571
6                6,364,286                3,347,667                9,711,953            496,414,286
7                6,364,286                4,343,625              10,707,911            490,050,000
8                6,364,286                4,287,938              10,652,223            483,685,714
9                6,364,286                4,232,250              10,596,536            477,321,429
10                6,364,286                4,176,563              10,540,848            470,957,143
11                6,364,286                4,120,875              10,485,161            464,592,857
12                6,364,286                4,065,188              10,429,473            458,228,571
13                6,364,286                4,009,500              10,373,786            451,864,286
14                6,364,286                3,953,813              10,318,098            445,500,000
15                6,364,286                3,898,125              10,262,411            439,135,714
16                6,364,286                3,842,438              10,206,723            432,771,429
17                6,364,286                3,786,750              10,151,036            426,407,143
18                6,364,286                3,731,063              10,095,348            420,042,857
19                6,364,286                3,675,375              10,039,661            413,678,571
20                6,364,286                3,619,688                9,983,973            407,314,286
21                6,364,286                3,564,000                9,928,286            400,950,000
22                6,364,286                3,508,313                9,872,598            394,585,714
23                6,364,286                3,452,625                9,816,911            388,221,429
24                6,364,286                3,396,938                9,761,223            381,857,143
25                6,364,286                3,341,250                9,705,536            375,492,857
26                6,364,286                3,285,563                9,649,848            369,128,571
27                6,364,286                3,229,875                9,594,161            362,764,286
28                6,364,286                3,174,188                9,538,473            356,400,000
29                6,364,286                3,118,500                9,482,786            350,035,714
30                6,364,286                3,062,813                9,427,098            343,671,429
31                6,364,286                3,007,125                9,371,411            337,307,143
32                6,364,286                2,951,437                9,315,723            330,942,857
33                6,364,286                2,895,750                9,260,036            324,578,571
34                6,364,286                2,840,062                9,204,348            318,214,286
35                6,364,286                2,784,375                9,148,661            311,850,000
36                6,364,286                2,728,687                9,092,973            305,485,714
37                6,364,286                2,673,000                9,037,286            299,121,429
38                6,364,286                2,617,312                8,981,598            292,757,143
39                6,364,286                2,561,625                8,925,911            286,392,857
40                6,364,286                2,505,937                8,870,223            280,028,571
41                6,364,286                2,450,250                8,814,536            273,664,286
42                6,364,286                2,394,562                8,758,848            267,300,000
43                6,364,286                2,338,875                8,703,161            260,935,714
44                6,364,286                2,283,187                8,647,473            254,571,429
45                6,364,286                2,227,500                8,591,786            248,207,143
46                6,364,286                2,171,812                8,536,098            241,842,857
47                6,364,286                2,116,125                8,480,411            235,478,571
48                6,364,286                2,060,437                8,424,723            229,114,286
49                6,364,286                2,004,750                8,369,036            222,750,000
50                6,364,286                1,949,062                8,313,348            216,385,714
51                6,364,286                1,893,375                8,257,661            210,021,429
52                6,364,286                1,837,688                8,201,973            203,657,143
53                6,364,286                1,782,000                8,146,286            197,292,857
54                6,364,286                1,726,313                8,090,598            190,928,571
55                6,364,286                1,670,625                8,034,911            184,564,286
56                6,364,286                1,614,938                7,979,223            178,200,000
57                6,364,286                1,559,250                7,923,536            171,835,714
58                6,364,286                1,503,563                7,867,848            165,471,429
59                6,364,286                1,447,875                7,812,161            159,107,143
60                6,364,286                1,392,188                7,756,473            152,742,857
61                6,364,286                1,336,500                7,700,786            146,378,571
62                6,364,286                1,280,813                7,645,098            140,014,286
63                6,364,286                1,225,125                7,589,411            133,650,000
64                6,364,286                1,169,438                7,533,723            127,285,714
65                6,364,286                1,113,750                7,478,036            120,921,429
66                6,364,286                1,058,063                7,422,348            114,557,143
67                6,364,286                1,002,375                7,366,661            108,192,857
68                6,364,286                    946,687                7,310,973            101,828,571
69                6,364,286                    891,000                7,255,286              95,464,286
70                6,364,286                    835,312                7,199,598              89,100,000
71                6,364,286                    779,625                7,143,911              82,735,714
72                6,364,286                    723,937                7,088,223              76,371,429
73                6,364,286                    668,250                7,032,536              70,007,143
74                6,364,286                    612,562                6,976,848              63,642,857
75                6,364,286                    556,875                6,921,161              57,278,571
76                6,364,286                    501,187                6,865,473              50,914,286
77                6,364,286                    445,500                6,809,786              44,550,000
78                6,364,286                    389,812                6,754,098              38,185,714
79                6,364,286                    334,125                6,698,411              31,821,429
80                6,364,286                    278,437                6,642,723              25,457,143
81                6,364,286                    222,750                6,587,036              19,092,857
82                6,364,286                    167,062                6,531,348              12,728,571
83                6,364,286                    111,375                6,475,661                6,364,286
84                6,364,286                      55,687                6,419,973 –                              0
           386,666,667              99,808,333            486,475,000

1. Vay với tỷ lệ dưới 80% giá trị xe

Đây là phương án vay xe Chevrolet Colorado trả góp mà nhiều khách hàng lựa chọn và được nhiều ngân hàng cho vay. Ở phương án này các ngân hàng cho khách hàng mua xe Chevrolet Colorado trả góp là ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng nước ngoài, ngân hàng nhà nước với lãi suất ưu đãi cực tốt. Với mức vay này có thể tính ra như sau:

Giá xe Chevrolet Colorado bản 2.5L MT 4×2 là 624 triệu đồng với mức khuyến mãi hiện tại là 594 triệu đồng. Chi phí đăng ký xe Chevrolet Colorado khoảng 25 triệu đồng, như vậy tổng Giá xe Chevrolet Colorado là 619 triệu đồng đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ 1 năm. Khách hàng được vay xe Chevrolet Colorado trong khoảng 7 năm tương ứng là 84 tháng. Có thể tính ra như sau:

Sản phẩm Colorado Bảng tính trả góp
Thời gian vay: 84 tháng
Giá xe 100%               594,000,000 VND
Lãi suất ưu đãi 8.30% p.a.
Trả trước 20%               118,800,000 VND
Số tiền vay                 475,200,000 VND
10.50%
A B  C=A+B D
Gốc Lãi số tiền trả
hàng tháng
Dư nợ còn lại
0            475,200,000
1                5,657,143                3,286,800                8,943,943            469,542,857
2                5,657,143                3,247,671                8,904,814            463,885,714
3                5,657,143                3,208,543                8,865,686            458,228,571
4                5,657,143                3,169,414                8,826,557            452,571,429
5                5,657,143                3,130,286                8,787,429            446,914,286
6                5,657,143                3,091,157                8,748,300            441,257,143
7                5,657,143                3,052,029                8,709,171            435,600,000
8                5,657,143                3,012,900                8,670,043            429,942,857
9                5,657,143                2,973,771                8,630,914            424,285,714
10                5,657,143                2,934,643                8,591,786            418,628,571
11                5,657,143                2,895,514                8,552,657            412,971,429
12                5,657,143                2,856,386                8,513,529            407,314,286
13                5,657,143                2,817,257                8,474,400            401,657,143
14                5,657,143                2,778,129                8,435,271            396,000,000
15                5,657,143                2,739,000                8,396,143            390,342,857
16                5,657,143                2,699,871                8,357,014            384,685,714
17                5,657,143                2,660,743                8,317,886            379,028,571
18                5,657,143                2,621,614                8,278,757            373,371,429
19                5,657,143                2,582,486                8,239,629            367,714,286
20                5,657,143                2,543,357                8,200,500            362,057,143
21                5,657,143                2,504,229                8,161,371            356,400,000
22                5,657,143                2,465,100                8,122,243            350,742,857
23                5,657,143                2,425,971                8,083,114            345,085,714
24                5,657,143                2,386,843                8,043,986            339,428,571
25                5,657,143                2,347,714                8,004,857            333,771,429
26                5,657,143                2,308,586                7,965,729            328,114,286
27                5,657,143                2,269,457                7,926,600            322,457,143
28                5,657,143                2,230,329                7,887,471            316,800,000
29                5,657,143                2,191,200                7,848,343            311,142,857
30                5,657,143                2,152,071                7,809,214            305,485,714
31                5,657,143                2,112,943                7,770,086            299,828,571
32                5,657,143                2,073,814                7,730,957            294,171,429
33                5,657,143                2,034,686                7,691,829            288,514,286
34                5,657,143                1,995,557                7,652,700            282,857,143
35                5,657,143                1,956,429                7,613,571            277,200,000
36                5,657,143                1,917,300                7,574,443            271,542,857
37                5,657,143                2,376,000                8,033,143            265,885,714
38                5,657,143                2,326,500                7,983,643            260,228,571
39                5,657,143                2,277,000                7,934,143            254,571,429
40                5,657,143                2,227,500                7,884,643            248,914,286
41                5,657,143                2,178,000                7,835,143            243,257,143
42                5,657,143                2,128,500                7,785,643            237,600,000
43                5,657,143                2,079,000                7,736,143            231,942,857
44                5,657,143                2,029,500                7,686,643            226,285,714
45                5,657,143                1,980,000                7,637,143            220,628,571
46                5,657,143                1,930,500                7,587,643            214,971,429
47                5,657,143                1,881,000                7,538,143            209,314,286
48                5,657,143                1,831,500                7,488,643            203,657,143
49                5,657,143                1,782,000                7,439,143            198,000,000
50                5,657,143                1,732,500                7,389,643            192,342,857
51                5,657,143                1,683,000                7,340,143            186,685,714
52                5,657,143                1,633,500                7,290,643            181,028,571
53                5,657,143                1,584,000                7,241,143            175,371,429
54                5,657,143                1,534,500                7,191,643            169,714,286
55                5,657,143                1,485,000                7,142,143            164,057,143
56                5,657,143                1,435,500                7,092,643            158,400,000
57                5,657,143                1,386,000                7,043,143            152,742,857
58                5,657,143                1,336,500                6,993,643            147,085,714
59                5,657,143                1,287,000                6,944,143            141,428,571
60                5,657,143                1,237,500                6,894,643            135,771,429
61                5,657,143                1,188,000                6,845,143            130,114,286
62                5,657,143                1,138,500                6,795,643            124,457,143
63                5,657,143                1,089,000                6,746,143            118,800,000
64                5,657,143                1,039,500                6,696,643            113,142,857
65                5,657,143                    990,000                6,647,143            107,485,714
66                5,657,143                    940,500                6,597,643            101,828,571
67                5,657,143                    891,000                6,548,143              96,171,429
68                5,657,143                    841,500                6,498,643              90,514,286
69                5,657,143                    792,000                6,449,143              84,857,143
70                5,657,143                    742,500                6,399,643              79,200,000
71                5,657,143                    693,000                6,350,143              73,542,857
72                5,657,143                    643,500                6,300,643              67,885,714
73                5,657,143                    594,000                6,251,143              62,228,571
74                5,657,143                    544,500                6,201,643              56,571,429
75                5,657,143                    495,000                6,152,143              50,914,286
76                5,657,143                    445,500                6,102,643              45,257,143
77                5,657,143                    396,000                6,053,143              39,600,000
78                5,657,143                    346,500                6,003,643              33,942,857
79                5,657,143                    297,000                5,954,143              28,285,714
80                5,657,143                    247,500                5,904,643              22,628,571
81                5,657,143                    198,000                5,855,143              16,971,429
82                5,657,143                    148,500                5,805,643              11,314,286
83                5,657,143                      99,000                5,756,143                5,657,143
84                5,657,143                      49,500                5,706,643 –                              0
           386,666,667              99,808,333            486,475,000

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here